สลันดาออแกนิค ฟาร์ม

รับปลูกผักไทยพื้นบ้าน
และปลูกผักตามออเดอร์เท่านั้น
อาทิเช่น

ดอกชมจันทร์, มะเขือเทศราชินี,
ถั่วฝักยาว, กวางตุ้ง, กวางตุ้งไต้หวัน,
ผักบุ้งจีน, แตงกวา, ผักหวาน, ชะอม,
ดอกแค, บวบ, แตงกวา, ดอกสลิด,
ผักกาดหอม, ผักสลัดใบแดง, ดอกขจร,
กระเพรา, โหระพาฯลฯ มากกว่า 30 ชนิด

ผลิตภัณฑ์ของเราได้ยอมรับให้เป็น “ออแกนิคไทยแลนท์”

  • ผักอินทรีย์ไร้สารพิษ  (Organic Vegetable)
  • ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี (No chemical Fertilizer)
  • ไม่ใช้สารเคมีกำจัดโรคและศัตรูพืช  (No Pesticides)
  • ไม่ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช  (No Herbicides)
  • ตรวจสอบย้อนกลับได้จนถึงแปลงปลูกพืช  (Able to trace back to farm)

สลันดาออแกนิค ฟาร์ม

รับปลูกผักไทยพื้นบ้าน โดยรับปลูกผักตามออเดอร์เท่านั้น จุดเด่นอยู่ที่ “ผักอินทรีย์ไร้สารพิษ “

Bookmark and Share
สลันดาออแกนิค ฟาร์ม (M)08-1430-3500 / 08-0581-1434 mr.kwanchai25@gmail.com